آدرس دبيرستان علميه مروی

1 مقاله
قدیمی آدرس دبيرستان علميه مروی

دبيرستان علميه مروی تهران

دبيرستان علميه مروی تهران تهران تهران دبيرستان علميه مروی دومين دبيرستان تأسيس‌شده در شهر تهران با مساحتي حدود ۷۰۰۰ متر واقع در کوچه مروي بود که در دوران محمد رضا پهلوي تاسيس شد و به ثبت ميراث فرهنگي نيز رسيده است.دبيرستان علميه مروی  از دبیرستان‌های خوب شهر تهران و هم‌ردیف با دبیرستان دارالفنون و ادیب […]